Firma Izokor Sp. z o.o. powstała w marcu 1993r pod nazwą ISO – Mot Sp. z o.o. ,

jako spółka córka Przedsiębiorstwa Robót Termoizolacyjnych

i Antykorozyjnych Izokor-Instal Sp. z o.o.

 

W 2004r. zmieniła nazwę na Izokor Budownictwo Sp. z o.o. jednocześnie przejmując do realizacji wszystkie kontrakty PRTiA Izokor-Instal Sp. z o.o.

 

Od 2008r . firma ma nazwę Izokor Sp. z o.o.

W ciągu długiego czasu istnienia firm Izokor na rynku budowlanym, za fachowość i terminowość realizowanych w kraju i za granicą kontraktów otrzymaliśmy dużo różnych wyróżnień, odznak i certyfikatów w tym dwukrotnie złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa”

 

Zarząd:

Włodzimierz Judkowiak - Prezes Zarządu

Najważniejsze informacje

Adres do korespondencji:

ul. Dominikańska 9 lok. 1A

02-738 Warszawa

mail: izokor@izokor.pl

Włodzimierz Judkowiak

+48 662 396 604

 Artur Judkowiak

+48 536 020 566

Dane firmowe:

NIP: 524-228-14-13

KRS: 0000163379

 

  

Galeria